info@aselosgb.com
0 (222) 237 47 50 | 0 (530) 307 10 21

OSGB Nedir ?

OSGB Nedir ?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri  yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi  çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş  güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve  Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği” 25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yönetmelik, daha önce  yayımlanan “işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile Ortak Sağlık Güvenlik  Biriminin Çalışma esas ve usulleri” hakkındaki yönetmelik çerçevesinde faaliyet  gösterecek olan “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi“nin de yetkilendirilme ve çalışmaya  başlamalarını sağladı.
 

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır.