OSGB Hizmetlerimiz

OSGB Hizmetlerimiz; ASEL OSGB’de profesyonel olarak görev yapan, İş Güvenliği Uzmanı,  İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli ile Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Bozüyük, Ankara, Polatlı da hizmet veriyoruz!


ASEL OSGB olarak, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Bozüyük, Ankara, Polatlı’da koordine ve standart İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini sunmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sektörün lider firması olarak bu iş kolunda da bölgenin en önemli firmalarıyla çalışmaktadır. Türkiye’nin en büyük iş sağlığı ve güvenliği platformu Neden İş Güvenliği ‘nin onaylı OSGB firmasıdır.

 • *** İSG Uzmanı Hizmeti
 • *** İşyeri Hekimliği
 • *** DSP Hizmetleri
 • *** Risk Analizleri
 • Periyodik Muayeneler
 • *** Ortam Ölçümleri
 • *** Acil Durum Planları
 • *** Tehlikeli Madde
 • *** Çevre Danışmanlık Hizmeti
 • *** Yangın Eğitimi
 • *** Patlamadan Korunma
 • *** Yüksekte Çalışma Eğitimi
 • *** İlkyardım Eğitimi
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6, 7 ve 8 inci maddeleri gereği işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür. İş güvenliği uzmanlığı hizmetleri  6331 sayılı kanun ve yönetmelikleri ile tanımlanmıştır. OSGB bünyesinde bulunan alanında uzman ve nitelikli iş güvenliği uzmanları; çalışanların, eğitim, çalışma güvenliği ve her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini düzenler, sevk ve idare eder.

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti Talep Edin!

  Tehlike Sınıfınız

  6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu işverenlere işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda iş yerlerinde işyeri hekimi hizmeti sağlamak kanuni zorunluluktur. İşverenler, iş yerinde belirlenen kriterlere uygun işyeri hekimi bulundurmamaları halinde OSGB’lerden iş yeri hekimliği hizmetleri alabilirler.

  İşyeri Hekimliği Hizmeti Talep Edin!

   Tehlike Sınıfınız

   İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin önemli bir paydaşı olan Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi) bir işyerinde çalışan personellerin sağlık standartlarının yükseltilmesi noktasında kritik role sahiptir. Her çalışan, kendi sağlık standartlarının güvence altına alındığı bir organizasyonda çalışmak ister. Bu yaklaşım, işverenin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasının ötesinde, personellerinin kuruma bağlılık ve mutluluk ve verimlilikleri üzerinde de olumlu değişimleri beraberinde getirmektedir.

   Diğer Sağlık Personeli Hizmeti Talep Edin!

    Tehlike Sınıfınız

    İş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını işletme esaslarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirmekteyiz. Risk Analizi iş kazası önlemenin, tedbir almanın ve iş güvenliği kavramının ayrılmaz bir parçasıdır.

    Risk Değerlendirme Hizmeti Talep Edin!

     Tehlike Sınıfınız

     6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri gereği, iş yerlerinde, çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık muayenelerinin kayıtları işe giriş ile birlikte periyodik olarak yenilenmesi ve işin türüne göre belli süreler boyunca saklanması yasal bir zorunluluktur.

     Sağlık Tarama Hizmeti Talep Edin!

      Tehlike Sınıfınız

      “İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik” gereği işverenler, iş yerinde işçilerin sağlığına zarar verebilecek tüm riskleri tespit etmekle yükümlüdür. Ortam ölçümleri, çalışma ortamında işçilerin sağlığına zarar verebilecek etkenlerin tespit edilmesini sağlar. Gürültü, toz, titreşim, ışık şiddeti bu zararlı etkenlerden yalnızca birkaçı. İşçilerin sağlığının korunabilmesi amacı ile ortam ölçümleri iş yeri tarafından düzenli olarak yaptırılmalıdır.

      İşyeri Ortam Ölçümleri Hizmeti Talep Edin!

       Tehlike Sınıfınız

       Acil Durum Planlaması insanların toplu biçimde bir arada bulunduğu ve zamanlarının büyük bölümün geçirdiği işyerleri için hayati önem arz eden bir konudur. Firmamız Acil Durum Planlaması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

       Acil Durum Hizmeti Talep Edin!

        Tehlike Sınıfınız

        Tehlikeli madde: yanıcı, patlayıcı, kendiliğinden yanabilen, oksitleyici, insan sağlığına zarar verme potansiyeli olan tüm maddelerdir. Tehlikeli madde danışmanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, belirli koşullara sahip firmalara zorunlu tutulmuştur. Tüm iş güvenliği ve sağlığı uygulamalarında olduğu gibi tehlikeli madde danışmanlığı da uyulmaması halinde iş yerine ceza kesilmesine neden olur.

        Tehlikeli Madde Danışmanlığı Hizmeti Talep Edin!

         Tehlike Sınıfınız

         Yönetmeliğin Ek:1 ve Ek:2 listesinde yer alan kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi aylık incelemeler yapan ve yıllık iç tetkik programları düzenleyen, işletme adına çevre izin ve lisans belgelerine başvuran, başvuru konusu ilgili mevzuata uygun teknik bilgi, belge ve raporları hazırlayan Çevre Mühendisi/Çevre Görevlilerinin sunduğu hizmettir.

         Çevre Danışmanlık Hizmeti Talep Edin!

          Tehlike Sınıfınız

          Yangın Eğitimini Almak Zorunlu Mudur? İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işyerlerinde yangını önleme, yangından korunma, tahliye etme, yangınla mücadele gibi konularda donanımlı kişiler tarafından görevlendirilmek zorundadır. İşveren veya işyeri yöneticisinin yangına karşı alınacak önlemlerde gerekli araç ve gereçleri sağlamalıdır. Yangın eğitimi tatbikatı yaptırarak, çalışanların yangın eğitimi almaları zorunlu kılınmıştır. Hatta yangın durumlarında görevli eğitimli personeller bulundurulmalıdır. İşyerleri iş güvenliği yasalarına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak sınıflandırılmışlardır. Çok tehlikeli sınıfta 30 çalışana, tehlikeli sınıfta 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri 50 çalışana kadar yangın mücadele ekibi bulundurmak zorundadır. Her işyerinde iş güvenliği konusunda eğitimli, yangınla mücadele konusunda donanımlı en az 1 tane destek elemanı görevlendirmelidir. Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Nasıl Yapılmaktadır? Yangın eğitimi ve yangın tatbikatı programları OSGB şirketleri tarafından verilmektedir. Yangın eğitimi ve yangın eğitimi tatbikatı programı genel olarak ikiye ayrılır. Temel bilgilerin verildiği yangın eğitimi 8 saat yapılmaktadır. Acil durum da oluşturularak görevli elemanlar belirlenir. Verilen eğitim sonunda sınav yapılmaktadır. Sınavı başarıyla geçenlere sertifika verilir. Genel yangın eğitimlerinde ise görevli olarak çalışan beyaz ve mavi yakalı personeller görev alır. Yangın Eğitimi Neleri Kapsamaktadır? OSGB tarafından verilen yangın eğitimi şu konuları kapsamaktadır: Yangın Nedir? Yanmanın çeşitleri, yangının çıkış sebepleri, yangın söndürme cihazlarının tanıtımı kullanılması, yangın anında yapılacaklar, yangın sonrası yapılacaklardır. Yangın Mevzuatı Neleri İçermektedir? Yangın mevzuatı ”İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” içerisinde yer almaktadır.Yangın eğitimi tatbikatı sürecince tahliye, yangınla mücadele ve ilk yardım gibi konularda bilgi sahibi olan eğitimli kişiler görevlendirilmelidir. Yangın mevzuatına ve iş güvenliği mevzuatına uymayan işyerlerine, aykırılığa devam ettiği aylar için idari para cezası kesilir. Bina sahibi veya yöneticisi, denetim elemanları tarafından istenilen bilgileri vermek belgeleri temin etmek vermek zorundadır. Denetim sonucunda çıkarılan rapora göre eksiklerini tedarik etmek zorundadır. İş yerlerinde acil durum planının uygulanabilirliğini denetlemek adına yılda en az 1 kere yapılmak üzere tatbikat yapılmalıdır. Yangın Eğitimi Talep Edin!

           Tehlike Sınıfınız

           PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI (PKD) NEDİR? İnsan yapımı sistemlerde meydana gelen ve çok sayıda yaşam kaybına ya da yaralanmaya, yapılarda önemli derecede hasara ve kamuoyunda itibar kaybına yol açan kazalar ülkemizde sıklıkla yaşanıyor. Bunların yarattığı olumsuz sonuçları azaltmak adına alınması gereken önlemlerden biri de Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanmasıdır. Peki PKD nedir? Ülkemizde “Patlamadan Korunma Dokümanı” olarak yürürlüğe girmiş olan ATEX, ismini Fransızca kökenli “ATmosphères EXplosibles” yani “Patlayıcı Ortamlar” söz öbeğinden almıştır ve patlayıcı ortam oluşma riski bulunan her iş yerinde hazırlanması gereken bir belgedir.

           HANGİ FİRMALAR PKD HAZIRLAMALIDIR?

           • PKDhazırlanması gereken çalışma sahalarına birkaç örnek vermek gerekirse:
           • LPG ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri,
           • Kimyasal analiz laboratuvarları,
           • Boya ve tiner imalathaneleri ve bunların kullanıldığı iş yerleri,
           • Un, şeker, nişasta gibi organik patlayıcı tozlar ortaya çıkaran iş yerleri,
           • Boya işlemi yapılan, üreten, depolayan işletmeler,
           • Ham deri imalathaneleri,
           • Margarin, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri,
           • Kâğıt fabrikaları

           Patlamadan Korunma Dökümanı Talep Edin!

            Tehlike Sınıfınız

            Yüksekte çalışacak personelin güvenli bir biçimde çalışmasını sağlayacak bilgiler ile donanması ve kaza anlarında gerekli kurtarma görevlerini yerine getirebilecek seviyede eğitilmesini sağlamaktır. Eğitimin Kapsamı Alanında görev yapan ve işi gereği emniyet gerektirecek yüksekliklerde çalışması gereken personele yönelik özel bir programdır. Personelin güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgilendirmelerin yanı sıra kurtarma becerilerini kazandıran uygulamaları da içerir. Bütün uygulamalar alanına özgü emniyet gereksinimlerine göre düzenlenmiştir, kurtarma konusu ilave edilerek tamamen işe özel bir program oluşturulmuştur. Teorik ve pratik eğitim iç içe verilir. Eğitimin bizzat çalışılacak iş yerinde verilmesi etkinliğini arttırmaktadır. Eğitimin Koşulları Yüksekte çalışma konusunda herhangi bir fiziksel ve psikolojik engeli olmayan bütün çalışanlar bu eğitimi alabilir. Eğitim bizzat iş yerinde ve işyerinin koşullarına göz önünde bulundurularak verilir. Eğitim İş güvenliği uzmanlarımızla, uluslararası yüksekte çalışma sertifikasyon sistemi olan SPRAT/ IRATA eğitimine sahip eğitmenlerimiz tarafından senkronize bir şekilde 2 kademeli verilecektir. Eğitimin Tekrarı Genel olarak bu tür eğitimlerde kazandırılan beceri ve uygulama alışkanlıklarının zaman içinde yıpranması söz konusudur. Bu tür kayıplardan dolayı oluşacak işyeri güvenliği risklerini bertaraf etmek için bu eğitimin 2 yılda bir kez tekrarlanması ve katılımcıların sınav kayıtlarının saklanması önerilir. Sertifikalandırma İş Güvenliği uzmanımız ve Sprat / Irata eğitimine sahip eğitmenimiz gözetiminde yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar; “Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” başarı sertifikası ile belgelendirilir. Yüksekte Çalışma Eğitimi Talep Edin!

             Tehlike Sınıfınız

             29.07.2015 tarihli ve 29429 Sayılı İlkyardım Yönetmeliği gereğince; bireylerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması amaçlanmaktadır. Bu eğitimlerin sonunda, bireylerin iş yerinde ve günlük hayatta karşılaşabilecekleri ani hastalanma ve yaralanma durumlarına müdahale etme ve gerektiğinde “Temel Yaşam Desteği” sağlayabilme bilgi ve becerisini kazandırmak hedeflenmektedir. İlkyardım Eğitimi Talep Edin!

              Tehlike Sınıfınız

              Vizyonumuz

              Kamu ve özel sektördeki tüm firma ve kuruluşlara Hastane dışı sağlık ve İş Güvenliği sektöründeki tüm hizmetleri teker teker ve birbirini tamamlayan bir bütünlük içindeki ürünler ile giderek derinleşen ve çeşitlenen bir anlayış ile sunmak.

              Misyonumuz

              Misyonumuz; kamu ve özel sektördeki tüm firma ve kuruluşlara hastane dışı sağlık ve İş Güvenliği sektöründeki tüm hizmetleri teker teker ve birbirini tamamlayan bir bütünlük içindeki ürünler ile giderek derinleşen ve çeşitlenen bir anlayış ile sunmak. Bu doğrultuda tüm taleplerinizi karşılamak için her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz.

              Lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

              OSGB Hizmetlerimiz