Solunum fonksiyon testleri ‘Spirometre’ adı verilen cihazlarla yapılan, akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir.

Sonuçlar Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve işyeri hekimlerimiz tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır.

Çalışanlarınızın ilk işe girişlerinde, çalışacakları sektördeki işe uygun olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla işe giriş sağlık raporu düzenlemek yasal zorunluluktur. ASEL Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi LTD. ŞTİ. bünyesinde bulunan iş yeri hekimleri çalışanlarınızı muayene ederek, gerekli laboratuvar tetkiklerini yaparak, sağlık raporlarını düzenlemektedir. İşyerinizin tehlike sınıfına göre bu sağlık raporları periyodik olarak tekrarlanacaktır. Düzenlenen sağlık raporları ve tetkikler çalışanlarınızın özlük dosyalarında arşivlenmelidir. Sağlık raporlarının muhafazası işveren sorumluluğundadır.

Solunum Fonksiyon Testi Hangi hastalıkların tanısında kullanılır?

• KOAH(Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)
• Akciğer fibrozisi
• Bronşektazi
• Asbestoz
• Sarkoidoz
• Skleroderma
• Akciğer kanseri