Asbeste Bağlı Gelişen Meslek Hastalıkları

Asbeste Bağlı Gelişen Meslek Hastalıkları; Mezotelyoma başlıca akciğer zarı ve daha az sıklıkla karın içi zarının asbeste bağlı olarak gelişen kanseridir. Mezotelyomanın gelişimine neden olduğu kanıtlanan tek unsur asbest maruziyetidir. Maruziyetin başlangıcı ile hastalığın ortaya çıkması arasındaki sessiz dönem birkaç on yıldır.

Asbest ve maruziyet kaynakları

Asbest, fiziksel özellikleri nedeniyle izolasyon ve başka amaçlarla sık kullanılan lifsi yapıdaki doğal silikat minerallerinin genel adıdır. Hepsinin ortak özelliği lifsi, uzun (1:20), ince kristal yapısıdır. Avrupa Birliğinde asbestin her türlü kullanımı ile asbest ürünlerinin çıkarılması, üretimi ve işlenmesi yasaklanmıştır. Asbest; sesi emme, ortalama tensil kuvveti ile ısı, elektrik hasarına ve kimyasal hasara dayanıklı olması özellikleri nedeniyle 19. yüzyılın sonlarında imalat ve inşaat sanayiinde giderek yaygınlaşmıştır.

Yangına ve ısıya dayanımı nedeniyle çimento ile karıştırılır veya kumaş veya keçelerin içine dokunur. Asbest geçmişte, yüksek ısılarda elektrik izolasyonu sağladığından elektrik fırınlarında ve izolasyon gerektiren kablolama işlerinde, ayrıca alev geciktirme ve izolasyon özellikleri ile tensil kuvveti, esnekliği ve kimyasallara karşı direnci nedeniyle de bina yapımında kullanılmıştır.

Asbest maruziyeti tipik olarak asbestten arındırma veya yıkım işlerinde gerçekleşir. Bu nedenle, temizlenecek malzemenin içeriğini bilmek çok önemlidir. Aşağıdaki listede genellikle asbest içeren inşaat malzemeleri verilmiştir:

 1. Tavanlarda
  • Akustik ve pürüzlü tavan yapımı,
  • Asbestli çimento levha çatı kaplamaları,
  • Alçı veya alçıpan derz malzemeleri,
  • T profil tavan kaplamaları.
 2. Dış cephelerde
  • Asbestli çimento çatı panelleri,
  • Duvar kaplama panelleri,
  • Dolgulu tavan,
  • Tuğla veya blok sıvası,
  • Binalarda çatı levhası (ısı spreyi),
  • Dış cephe kaplamalarında kullanılan izolasyon malzemesi (vermikülit),
  • Çatı yalıtım keçeleri ve sızdırmazlık malzemesi,
  • İç cephe macunu.
 3. Zeminlerde
  • Zemin yükseltici malzemeler,
  • Vinil zemin kaplama (asbestli dolgu harcı),
  • Vinil asbestli kaplama malzemeleri.
 4. Borularda
  • Soğuk su hatları,
  • Evsel su ve atık hatları,
  • Oluklu boruların birleşim yerlerindeki contalar,
  • Yağmur suyu ve kanalizasyon hatları,
  • Buhar ve sıcak su besleme hattı ve geri dönüşümü.
 5. Duvarlarda
  • Asbestli çimento panelleri,
  • Alçı veya alçıpan derz malzemeleri,
  • Pürüzlü dokulu duvarlar,
  • Termal sprey.
 6. Muhtelif
  • Yapışkan bantlar,
  • Döşeme, kiriş, sütun ve diğer yapı elemanlarında kullanılan yangına dayanıklı sprey,
  • Isıtma kabini panelleri (asbestli çimento),
  • Yakma fırınları (iç yalıtım),
  • Tiyatro perdeleri,
  • Yalıtım kabloları.

Asbestin Etkileri

Asbest ile ilgili hastalıklar ondokuzuncu ve yirminci yüzyılın en önde gelen meslek hastalıkları arasında yer almaktadır. Yüksek yoğunlukta asbest liflerine uzun süre maruz kalınmasının sağlık sorunlarına yol açma ihtimali daha yüksektir.

Asbest maruziyetine bağlı patolojiler genellikle maruziyetin başlangıcından 20-30 yıl sonra ortaya çıkar. İki ana grupta toplanmaktadır.

 • Benign patolojiler: akciğer zarında kalınlaşma, plaklar, kireçlenmeler,sıvı toplanması, asbestosis. Asbestosis, asbest pnömokonyozudur. Nefes darlığı ve öksürük vardır. Kronik bronşite de neden olur. Hastalık ilerleyici ve geri dönüşsüz olup solunum yetmezliğine ve kalp yetmezliğinden ölüme yol açar.
 • Malign patolojiler: Malign mezotelyoma (Akciğer zarı kanseri) ve akciğer başta olmak üzere diğer kanserlerdir

Asbeste Bağlı Gelişen Meslek Hastalıkları

Önleme Yöntemleri

İşçilerin asbeste maruz kalabileceği durumlarda özel işlemler uygulanmalıdır. Maruziyet riskini azaltmak için kişisel koruma konusunda gerekli bazı özel çalışma yöntemleri ve koşullarına mutlaka uyulmalıdır. Yalnızca özel eğitim almış çalışanların asbestli malzemelerde yıkım ve söküm işleri yapabileceğinin gerektiğinin altı çizilmelidir.

Yapılacak işi planlarken işveren aşağıdaki hususları dikkate almalıdır:

 • İşin yapıldığı ortamda asgari sayıda kişinin mevcut olması;
 • Girişin kısıtlanması, örneğin kapının kapalı tutulması ve/veya güvenlik şeridinin oluşturulması, uyarı levhalarının kullanılması;
 • Güvenlik şeridindeki bölgede kontamine olabilecek yüzeylerin kenarları yapıştırıcı bant ile sabitlenmiş 500-gauge polietilen örtü kullanılarak örtülmesi;
 • Asbestli çimentodan yapılmış çatıları sökmek yerine asbest içermeyen bir malzemeyle kaplamayı düşünün; mevcut U profillerin üzerini örtüler ile kaplayın ancak asbestli çimentoda delme işleminden kaçının;
 • Hasar görmemiş asbestli izolasyon malzemelerini boyamak durumundaysanız, yüzeyleri kesinlikle kumlama işlemi ile hazırlamayın, yüzeyde herhangi bir hasar varsa boyama işleminden önce her türlü hasarı onarın; tercihen boyayı sprey yardımıyla uygulayın;
 • Asbestli çimento içeren ürünleri kırmaktan kaçının; asbestli çimentoyu yere indirin; çöp şutu kullanmayın;
 • Tek başına olan asbestli çimento ürünleri 1000 gauge polietilen örtü ile çift katlı kaplanabilir ve örtü üzerine asbest ile ilgili uyarıcı etiketler yapıştırılabilir; birden fazla asbestli çimento levhası ve diğer büyük parçalar ise kilitlenebilen bir konteynıra yerleştirilmelidir;
 • Ekipmanın ve güvenlik bölgesinin temizliği için ıslak bezler kullanın.

Aşağıdaki KKD’ler kullanılmalıdır

 • Başlıklı tek kullanımlık iş giysisi (dış mekanlarda su geçirmez giysiler gerekebilir): iş giysilerini ters yüz ederek çıkarın, uygun bir asbest atık kutusuna atın;
 • Bağcıksız botlar (bağcıklı botların asbestten arındırılması zor olabilir);
 • Tek kullanımlık partiküler solunum maskesi (FFP3): en son maskeyi çıkarın.
 • Çalışanların sağlık gözetimi düzenli yapılmalıdır.

Leave a Reply

Sohbeti Başlat
Merhaba, Asel OSGB'ye Hoş Geldiniz. Nasıl Yardımcı olabiliriz?