İş Ayakkabısı Standartları

İş Ayakkabısı Standartları, Ayak ve bacak korumada önemli olan maruz kalınan riske uygun dizlik, ayakkabı, bot ya da çizme gibi ürünlerin seçilmesidir. Çalışma ortamında ve çalışılan zeminde sıcaklığın derecesi, bu sıcaklıktaki çalışma süresi, ortamda kullanılan maddeler, hangi işlemlerin yapıldığı ve nasıl çalışıldığı, zeminin kayganlığı, elektrik direnci, ayakkabının dış ya da iç mekanda mı kullanılacağı, uzun süreli …

Laboratuvar Tipi Nitril Eldiven Nasıl Seçilir?

Laboratuvar Tipi Nitril Eldiven Nasıl Seçilir? Özellikle laboratuvar ortamlarında kimyasal ile test ve deney işi yapan çalışanların ellerini kimyasalların olumsuz etkilerine karşı koruyacak eldivenlerin seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler; Yaptığımız araştırmalarda, yerli üretim eldivenlerin ithal ürünlerle rekabet edebilecek seviyeye geldiğini görüyoruz. NİG ekibi olarak tavsiyemiz, YERLİ ÜRETİM ürünlerin alınması yönünde …

Kimyasal Tulum Nasıl Seçilir

Kimyasal Tulum Nasıl Seçilir Kimyasal Tulum, tek kullanımlık tulum, tybek tulum dediğimiz bu ürünlerin, Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkkında Yönetmelik’te belirtilen standartlara uygun olması zorunludur. Kimyasal Tulumlar için, mevcut şartlarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bugüne kadar YERLİ ÜRETİM tam anlamıyla bu …

Madencilik Sektöründe Kişisel Koruyucu Donanımlar

Madencilik Sektöründe KKD’ler Kişisel koruyucu donanım kullanımı iş sağlığı ve güvenliği açısından tespit edilen veya öngörülen risklerle mücadelede alınması gereken nihai tedbir olmakla birlikte genel bir yaklaşım olarak risklerin önlenmesinde veya risklerin şiddetinin düşürülmesinde öncelikli olarak kullanılmaktadır. Madencilik sektörü yapısı gereği değişiklik gösteren üretim tekniklerini, ürün ve prosesleri barındıran bir …
Sohbeti Başlat
Merhaba, Asel OSGB'ye Hoş Geldiniz. Nasıl Yardımcı olabiliriz?