İş Kazalarının Nedenleri

İş kazalarının Nedenleri, iş kazalarının oluşmasında üretim teknolojisi, üretim araçları, çevre koşullarının yanında sosyolojik, psikolojik, fizyolojik bir çok etken rol oynamaktadır. Ancak, iş kazalarının oluşmasına neden olan etkenlerin tümü temel iki etkene indirgenebilir. Bunlar işyerlerindeki güvensiz durumlar ile çalışanların yaptığı güvensiz davranışlardır. İş Kazaları Tanımı İş kazasının tanımı bu konuda …

İş Sağlığı ve Güvenliğinin İlkeleri

İş Sağlığı ve Güvenliğinin İlkeleri, tehlikelerin saptanması, tehlikelerin sıralanması, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı İş güvenliğinin tanımı değişik biçimlerde yapılmaktadır. Genel bir yaklaşım sağlamak amacıyla, yapılan tanımların hepsinde olan ortak vurguları da dikkate alarak şu şekilde tanımlamak olasıdır. İşyerlerinde işin yapılması sırasında …

İş Kazalarını Önlemede Güvenlik Kültürü Bilinci

İş Kazalarını Önlemede Güvenlik Kültürü Bilinci İş Kazalarını Önlemede Güvenlik Kültürü Bilinci; Yoğunlaşan küreselleşme hareketleri teknolojik ilerlemeleri, teknolojik ilerlemelerde ülke ekonomilerini her geçen gün daha keskin bir rekabet mücadelesi ile karşı karşıya bırakmaktadır. Ekonomik ve teknolojik alanda yaşanan bu gelişmeler, çalışma hayatına bakış açısını da önemli ölçüde değişime uğratmaktadır. Çalışma …

İş Güvenliği Kültürü

İş Güvenliği Kültürü Meydana gelen iş kazalarının oldukça büyük bir oranının “insan” kaynaklı olması nedeniyle bu faktörün daha geniş kapsamlı olarak ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu gerekliliğin de etkisiyle, özellikle son yıllarda “güvenlik kültürü” kavramı daha önemli hale gelmiştir. İş Güvenliği Kültürü kavramının ilk olarak, 1986 yılında Çernobil’de yaşanan nükleer kazadan sonra …
Sohbeti Başlat
Merhaba, Asel OSGB'ye Hoş Geldiniz. Nasıl Yardımcı olabiliriz?