Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ   Piyasada bulundurulan kişisel koruyucu donanımların tasarımı ve üretiminde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunması ile kişisel koruyucu donanımların serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik Resmî Gazete Tarihi: 01.05.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30761 NİG Güncelleme: 08.02.2020 (Linkler Güncellendi) Revizyon: –   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, …

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uyulması gereken ASGARİ önemleri içeren yönetmelik aşağıdadır; Resmi Gazete; 19.09.2013/28770 Güncelleme: 10.11.2019 Revizyon:18.11.2017 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 – …

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ İş sağlığı ve güvenliği bakımından işyerlerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin  uygulanması ve kullanılması gereken işaretlerin listesi ve yönetmeliği aşağıdadır; Resmi Gazete; 11.09.2013/28762 NİG Güncelleme : 11.11.2019 (Linkler Güncellendi) Revizyon: –   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Güncelleme: 28.04.2018 MADDE 1 – Amaç MADDE 1 …

Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik

ASKERÎ İŞYERLERİ İLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİMİ, TEFTİŞİ VE BU İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bu Yönetmeliğin amacı; askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin çalışma hayatına ilişkin denetim ve teftişi ile sonuçlarına dair usul ve esasları düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2013  Resmi …
Sohbeti Başlat
Merhaba, Asel OSGB'ye Hoş Geldiniz. Nasıl Yardımcı olabiliriz?