Barete takılan kulaklıkları seçerken aşağıdaki kriterleri dikkate almak faydalı olacaktır;

 1. Kulaklıklar CE belgeli olmalıdır.
 2. EN 352-3 standartlarını karşılamalıdır.
 3. Kulaklıklar barete rahatlıkla monte edilebilmeli ve üç pozisyonda da rahatlıkla kullanılabilmelidir (çalışma, dinlenme, park pozisyonu).
 4. Kulaklık iç yastıkları değiştirilebilir olmalıdır.
 5. Kulaklıklar iki noktadan monte edilebilir olmalıdır.
 6. Ambalajı üzerinde firma adı ve ilgili standartları gösteren tanımlamalar olmalıdır.
 7. Kulaklıkla standartlara uygun; yapım, tasarım, performans ve kullanma bilgileri olmalıdır.
 8. Kulak tıkacının Ortalama Gürültü Azaltma Değeri SNR= 28-30 dB ve üzeri olması gereklidir. *
 9. Kulak tıkacı insan sağlığına uygun olmalıdır.

* 100 dB. ve üzeri ortamlar baz alınmıştır.

 

Kulak Koruyucular Ne Zaman Kullanılır?

85 dB’in üzerindeki gürültü seviyelerine maruz kalınması halinde işitme koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.

Kulak koruyucularının sessiz ortamda takılıp, sessiz ortamda çıkarılması çok önemlidir. Çünkü kulak koruyucularının gürültülü ortamda çok kısa bir süre ile takılıp çıkarılmasının dahi kulak koruyucularının koruma etkinliğini önemli ölçüde azalttığı belirlenmiştir.

Sekiz saatlik çalışma süresinde işbaşında beş dakika koruyucusuz çalışmak hiç koruyucu kullanmamakla eşdeğerdir.

Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

 

 

 

SNR Değeri Nedir?

SNR, Uluslararası Standart ISO 4869’a göre belirlenmiş bir değerlendirme sistemidir. Testler, imalatçılardan bağımsız ticari laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilir. SNR dB cinsinden ifade edilir ve farklı işitme koruma cihazlarının potansiyel gürültü azaltma yeteneğini karşılaştırmak için bir kılavuz olarak kullanılır. Örneğin; ortam gürültüsünün ortalama 100 dB olduğu koşullarda, 28 SNR değeri olan bir kulak koruyucunun kulağa ulaşan gürültüyü ortalama olarak 80 dB düzeyine düşürdüğü söylenebilir. Bu nedenle tavsiye edilen SNR değeri 28-30 ve üzeri olması ÇALIŞAN SAĞLIĞI açısından önemlidir.

Her kulak koruyucu için SNR değeri bilgisi bulunmalıdır ve kulak koruyucu seçimi için temel koşuldur.


Kulak Koruma Standartları

EN 352/1 Baş Bantlı Kulaklık
EN 352/2 Kulak Tıkacı
EN 352/3 Barete Monte Kulaklık
EN 352/4 Elektronik Baş Bantlı Kulaklık
EN 352/6 Elektriksel İletişim Tertibatı Olan Kulaklık
EN 458 Kulak Koruma Ekipmanlarının Bakımı, Alınması Gereken Önlemler, Kullanımı ve Seçimi Üzerine Tavsiyeler içeren Rehber

 

Çalışanların Sorumlulukları

Koruyucu Önlemler Günlük 8 saat Maruziyet Zirve Maruziyet
En Düşük Maruziyet Seviyesi (İşyerinde Bulundurma Zorunluluğu) 80dbA 135dbC
En Yüksek Maruziyet Seviyesi (Kulaklık Korumanın Takılma Zorunluluğu) 85dbA 137dbC
Maruziyet Limit Seviyesi 87dbA 140dbC

 

Ses ile İlgili Genel Bilgiler

Sesin siddeti desibel (dB) olarak ölçülür. İnsan üzerinde olumsuz etkiler meydana getiren ve istenmeyen sesler gürültü olarak tarif edilir. Gürültü, insan kulağında meydana getirdiği basıncın referans basınca oranının logaritmik ifadesi olan desibel (dB) ile ölçülür.

Ses, katı, sıvı ve havada dalgalar halinde yayılan bir eneji şeklidir. İnsan kulağının ilk uyum yaptığı ses şiddeti 0 (sıfır) dB’dir ve bu değere ‘işitme eşiği’ adı verilir. 140 dB ise ‘acı eşiği’dir ve kulak daha fazla ses şiddetine  dayanamaz.

Ses frekansı 16 hertz ile 20.000 hertz olan sesler insan kulağının ‘işitebilir frekans’ aralığıdır.

İnsan kulağı çok düşük ve çok yüksek şiddette sesleri duyabilme yeteneğine sahiptir. İnsan kulağının algılayabileceği en düşük ses şiddeti eşik şiddeti olarak bilinir. Kulağa zarar vermeden işitilebilen en yüksek sesin şiddeti ise eşik şiddetinin yaklaşık bir milyon katı kadardır. İnsan kulağının şiddet algı aralığı bu kadar geniş olduğundan şiddet oluşumu için kullanılan ölçek de  10’un katları, yani logaritmik olarak düzenlenmiştir. Buna desibel ölçeği denir.

Sıfır desibel mutlak sessizliği değil, işitilemeyecek kadar düşük ses şiddetini (ortalama 1.10-12 w/m²) gösterir.  Desibel, bir oranı veya göreceli bir değeri gösterir ve “bel” biriminin 10 katı kadardır. İki farklı oranın çok büyük olmasından dolayı “desibel” adı verilen ve oranların logaritmasının 10 katı olarak tanımlanan birim daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sayılardan biri bilinen bir sayı olarak alındığından desibel, söz konusu bir büyüklüğün (pi) referans büyüklüğüne (pref) oranının logaritmasının 10 katıdır (db=10.log [pi/pref]).

dB(A) ise insan kulağının en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekanslarının özellikle vurgulandığı bir ses değerlendirmesi birimidir. Gürültü azaltması veya kontrolünde kullanılan dB (A) birimi ses yüksekliğinin subjektif değerlindirilmesi ile ilişkili bir kavramdır.

Eşik şiddetindeki ses, “sıfır” desibeldir ve 1.10-12 w/m² değerine eş değerdir. 10 kat daha şiddetli ses, 1.10-11 w/m², yani 10 dB iken 100 kat daha şiddetli ses 20 dB’dir.

Frekans Düzeyinde Ortalama Koruma Değerlendirilmesi

 • NRR-Noise Reduction Ratio (NRR): Ses önleyicilerin gürültülü bir ortamda sağlayacağı potansiyel koruma hakkında bazı kurallar sağlamak için geliştirilmiş bir değerlendirme sistemidir.
 • SNR-Simplified Noise Reduction or Single Noise Rating (SNR): AB tarafından ses önleyiciler için oluşturulmuş değerlendirme sisteminin bir parçasıdır.
 • NRR ve SNR de desibel olarak ifade edilir. Farklı ses önleyicilerin potansiyel gürültü azaltma kapasitelerini karşılaştırmak üzere klavuz olarak kullanılır.
 • Gürültü ölçüm sonucuna göre (SNR) aralıkları;

H: Yüksek ölçüme göre SNR
M: Orta ölçüme göre SNR
L: Küçük ölçüme göre SNR

 

 1.  İlk önce gürültü seviyesinin ne olduğunu belirleyiniz.
 2. Gürültü seviyesinin NRR veya SNR olarak belirlenmesi:

 

 

Her kulak koruyucu için bu tablo ayrı ayrı hazırlanmalıdır.

Örnekte, aynı kulak tıkacının farklı frekanslarda farklı dB’lerde düşüş yaptığı görülmektedir. Standart sapmadan sonra 250 Hz’de 23.6 dB’ye düşen kulak tıkacı 4000 Hz’de 40.2 dB düşüş sağlar. Uygun kulak koruyucu seçerken o kulak koruyucuya ait tablodan yararlanılmalıdır.

Freq. (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mf (dB) 25,9 28,4 31,1 33,6 35,0 34,6 44,7 43,4
Sf (dB) 7,1 8,4 7,5 7,2 6,5 4,0 4,5 4,8
A.P.V. (dB) 18,8 20,0 23,6 26,4 28,5 30,6 40,2 38,6
Ölçü: 6 – 12 H = 34 M = 32 L = 31 SNR = 35

Freq= Ses şiddeti
Sf(dB)= Standart sapma
Mf(dB)= Azaltma miktarı
A.P.V(dB)= Varsayılan koruma

 

Kaynak:https://nedenisguvenligi.com/barete-takilan-kulaklik-nasil-secilir/

 

Leave a Reply

Sohbeti Başlat
Merhaba, Asel OSGB'ye Hoş Geldiniz. Nasıl Yardımcı olabiliriz?